Wyniki konkursu ofert na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska 2022 roku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki konkursu ofert na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska 2022 roku

Wyniki konkursu ofert na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska 2022 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informacja

 

 

W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania: 

 

Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.

 

wybrano ofertę złożoną przez Fundację Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą przy ul. Brzozowej 15a, 80-243 Gdańsk.

 

Proponowana kwota dotacji dla w/w Fundacji: 500 000 zł.

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze