PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańska Organizacja Turystyczna. Jakub Dzięgielewski ? pracownik Gdańsk Convention Bureau wygrał międzynarodowy konkurs ICCA

Gdańska Organizacja Turystyczna. Jakub Dzięgielewski ? pracownik Gdańsk Convention Bureau wygrał międzynarodowy konkurs ICCA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W tym roku pracownik Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention Bureau weźmie bezpłatnie udział w Forum dla Młodych Profesjonalistów, które jest organizowane przez Międzynarodową Organizację ICCA oraz targi turystyki biznesowej EIBTM w Barcelonie. W konkursie mogli brać udział wszyscy pracownicy organizacji będących członkami ICCA (ponad 800 firm z 80 krajów), którzy nie ukończyli 30 roku życia i napisali esej na jeden z zaproponowanych tematów. Temat wybrany przez Pana Kubę brzmiał:  ?Największym wyzwaniem stojącym przed rynkiem międzynarodowych spotkań jest??
Zwycięstwo nie było łatwe ponieważ tylko 20 osób z całego świata zostało wybranych!
Forum dla Młodych Profesjonalistów odbędzie się w dniach 29.11-2.12.2008 w Barcelonie a  jego uczestnicy m.in. zapoznają się z:

  • nowym spojrzeniem na przemysł spotkań
  • globalnym przemysłem spotkań i jego potencjałem
  • możliwościami rozszerzenia umiejętności zawodowych
  • nawiążą znajomości z kolegami z branży z całego świata
  • doświadczeniem w pracy w wielokulturowym zespole
  • poznają organizację ICCA i korzyści z członkostwa

Forum dla młodych Profesjonalistów jest w całości finansowane z funduszy zebranych podczas międzynarodowej aukcji - ICCA Silent Auction, na którą Gdańsk Convention Bureau wystawiło pobyty w trzech renomowanych hoteli w regionie: w Dworze Oliwskim, w Holiday Inn Gdańsk i w Pałacu w Leźnie oraz bursztynowy naszyjnik przekazany przez prezydenta Gdańska.
Udział w Forum dla Młodych Profesjonalistów pracownika Gdańsk Convention Bureau jest promocją nie tylko dla Gdańska i regionu, ale dla całej Polski.
Gdańska Organizacja Turystyczna i Gdańsk Convention Bureau jest członkiem Międzynarodowej Organizacji  Kongresów i Konferencji ICCA od sierpnia ubiegłego roku. W Polsce do stowarzyszenia ICCA należy (poza GOT) 10 podmiotów.

ICCA jest stowarzyszeniem istniejącym od 1963 roku, założonym przez biura podróży w celu lepszej wzajemnej współpracy w obliczu szybkiego rozwoju rynku międzynarodowych konferencji. Aktualnie ICCA jako jedna z najważniejszych organizacji z tej branży zrzesza 800 podmiotów, firm oraz organizacji działających w turystyce biznesowej z 80 krajów. Siedziba główna ICCA znajduje się w Amsterdamie w Holandii.
Działalność w ICCA odbywa się na dwóch głównych płaszczyznach: współpraca członków w ramach tej samej kategorii (taka sama lub podobna specjalność) oraz niezależnie współpraca terytorialna, z podziałem od kontynentów, przez regiony aż do współpracy lokalnej w ramach jednego miasta. Członkowie ICCA korzystają również z możliwości wymiany informacji o swoich klientach oraz o ich konferencjach w ramach warsztatów wymiany informacji biznesowej (bussiness exchange workshop).
ICCA od 1972 r. prowadzi bazę danych o byłych oraz przyszłych konferencjach, które spełniają następujące warunki: są organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia, odbywają się regularnie i zamiennie w co najmniej 3 różnych krajach oraz uczestniczy w nich minimum 50 osób. Baza danych, dostępna wyłącznie dla członków ICCA, udostępnia informacje o ponad 72 tysiącach konferencji organizowanych przez ponad 5 tysięcy stowarzyszeń. W bazie zawarta jest m.in.: historia każdej konferencji, informacje o stowarzyszeniach ? zleceniodawcach konferencji, kontakty do osób podejmujących decyzje w stowarzyszeniach, cykliczność, a często również informacja czy otwarto już możliwość składania ofert na konferencje planowane w przyszłych latach. Baza dostępna jest on-line.