Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańska Infrastruktura Społeczna - informacje

A
A


INFORMACJA O SPÓŁCE

Gdańska Infrastruktura Społeczna jest spółką celową Gminy Miasta Gdańska powołaną decyzją Rady Miasta Gdańska wyrażoną w Uchwale Nr LII/1809/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku.
Do zadań Spółki należy budowa mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Decyzja o powołaniu Spółki – Gdańska Infrastruktura Społeczna stała się konieczna ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w Gdańsku, podyktowaną między innymi katastrofalnym stanem technicznym oraz nieopłacalnością remontów starych zasobów mieszkaniowych.
W chwili obecnej realizowany jest pierwszy etap Programu budowy mieszkań obejmujący wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Ptasiej w Gdańsku. Do końca września 2008 roku Spółka przekaże w użytkowanie Gminie Miasta Gdańska
152 mieszkania o łącznej powierzchni 6.627 m².  Inwestycja ta realizowana jest w formule zaprojektuj
i wybuduj, ze środków pochodzących z kredytu bankowego oraz częściowo z dokapitalizowania przez Gminę Miasta Gdańska. W kolejnych etapach przewiduje się wybudowanie ok. 355 mieszkań.

  1. Etap II inwestycji rozpocznie się w połowie 2008 roku, a zakończy w połowie 2009 roku. Wybudowanych zostanie około 146 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 6.300 m².
  2. Etap III inwestycji rozpocznie się w połowie 2009 roku, a zakończy w połowie 2010 roku. Wybudowanych zostanie około 209 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 8.979 m².

Projekt ma charakter otwarty, co oznacza, że po realizacji pierwszego etapu, a nawet równolegle, Spółka będzie mogła podejmować kolejne zadania inwestycyjne zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak i budowy obiektów użyteczności publicznej.

(358 KB)