PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk odda hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej

Gdańsk odda hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej
Gdańsk odda hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk odda hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej
70. rocznica Zbrodni Katyńskiej i II masowej zsyłki Polaków na Sybir
13 kwietnia 2010 r.

Jako dowód pamięci oraz w hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej, w Gdańsku odbędzie się Marsz Pamięci. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Związku Sybiraków oraz młodzież. Trasa Marszu obejmuje symboliczne dla rodzin ofiar zbrodni miejsca w Gdańsku - pl. Solidarności, gdzie złożona jest ziemia katyńska, pomnik Sobieskiego, miejsce, w którym Dariusz Kobzdej przypominał o ofiarach reżimu sowieckiego. Marsz zakończy się na Długim Targu przy Dworze Artusa, gdzie zostanie otwarta wystawa zewnętrzna Instytutu Pamięci Narodowej, który jest współorganizatorem uroczystości.

Program obchodów:

10:00 - uroczystość pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim

  • odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i hymnu sybirackiego
  • wystąpienia przedstawicieli Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków
  • wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza
  • modlitwa za zmarłych
  • apel poległych, salwa honorowa
  • złożenie kwiatów przy pomniku ?Golgoty Wschodu"
  • pieśń pożegnalna w wykonaniu orkiestry Straży Granicznej

12:00 - Marsz Pamięci (rozpoczęcie godz. 12:15)

  • wystąpienie Prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskie
  • modlitwa w intencji ofiar
  • rozpoczęcie Marszu Pamięci

Trasa marszu: początek: Plac Solidarności - ul. Doki - ul. Łagiewniki - ul. Gnilna - ul. Rajska - ul. Wielkie Młyny - ul. Podmłyńska - ul. Podwale Staromiejskie (dojście do pomnika Jana III Sobieskiego) - Targ Węglowy - ul. Długa - ul. Długi Targ - zakończenie: przedproże Dworu Artusa

13:15 - Długi Targ, przedproże Dworu Artusa

Wystąpienia władz wojewódzkich i samorządowych

Wystąpienie przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowe i otwarcie wystawy plenerowej poświęconej Zbrodni Katyńskiej

Program artystyczny zespołu młodzieżowego ze szkoły w Leźnie

14:00 - msza św. w Bazylice Mariackiej poświęcona ofiarom Zbrodni Katyńskiej i II masowej zsyłki Polaków na Sybir oraz pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku koncelebrowana przez ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia

19:00 - koncert w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej poświęcony pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku oraz ofiarom Zbrodni Katyńskiej i II masowej zsyłki Polaków na Sybir

Koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej - muzyka żałobna na orkiestrę smyczkową (Jan Sebastian Bach - Koncert a-moll, Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonia g- oll KV 550)