PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Finał Olimpiady „Bezpieczny Gdańsk”

Finał Olimpiady „Bezpieczny Gdańsk”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


11 marca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przeprowadzono trzeci, finałowy etap Pierwszej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny Gdańsk”.

Olimpiadę zorganizowała Straż Miejska w Gdańsku, w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Skierowana była ona do uczniów szkół średnich, a miała na celu rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży.
Olimpiada objęta była honorowym patronatem Katarzyny Hall – Ministra Edukacji Narodowej, patronatem Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska i Zdzisława Szczudrowicza - Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Do finału zakwalifikowało się 15 uczniów, spośród 118. Finaliści prezentowali własne projekty poprawy bezpieczeństwa w swoich dzielnicach oraz odpowiadali na pytania komisji i ekspertów. W skład komisji wchodzili: Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej, Agnieszka Solecka – Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej, dr Wojciech Drzeżdżon – Prodziekan Wydziału Pedagogiki Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, dr Tomasz Sowiński – wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Edyta Ulwan-Olfans – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

W powołanej loży ekspertów zasiedli prof. zw. dr hab. Zygmunt Sójka – wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego i Mariusz Jaskulski – zastępca Komendanta Straży Miejskiej.
Decyzja komisji nagrodę główną – darmowy indeks Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej – otrzymała Monika Wiercińska z XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Pozostali finaliści otrzymali cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP4, książki i kosmetyki.

Marta Waszak, Paweł Kwiatkowski
Straż Miejska w Gdańsku