Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ekonomia Solidarności. Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej.

26-28 czerwca 2008

A
A
26-28 czerwca 2008

Szanowni Państwo!
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Gdańskiej  Konferencji  Ekonomii  Społecznej organizowanej przez Fundacje Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Fundacji „Fundusz
Współpracy”.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL” i odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca 2008 roku. Będzie to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest spotkanie osób związanych z ekonomia społeczna w Polsce i na świecie oraz dyskusja na temat możliwości rozwoju tego sektora w Polsce.

Bardzo nam zależy, by w czasie Konferencji umożliwić spotkanie jak najszerszego i różnorodnego grona praktyków, teoretyków, przedstawicieli sektora ekonomii społecznej z kraju i z zagranicy, władz samorządowych i administracji. Wierzymy, _e Państwa obecność będzie znakomita okazja do przedyskutowania ważnych dla środowiska ekonomii społecznej zagadnień. Dzięki temu, Konferencja stanie się prawdziwym forum wymiany opinii i poglądów na temat kondycji ekonomii społecznej w Polsce, a także miejscem dzielenia się doświadczeniami, poszukiwania inspiracji i rozwiązań dla rozwoju ekonomii społecznej.

Konferencja rozpocznie się 26  czerwca sesja plenarna w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wśród zaproszonych gości znajda się przedstawiciele Rządu RP, Komisji Europejskiej, a także reprezentanci Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Podczas konferencji przedstawione zostaną główne rezultaty kończącego się w tym roku Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

W czwartek i piątek (26 i 27 czerwca) odbędą się sesje tematyczne związane z ekonomia społeczna, prowadzone przez uznanych ekspertów w swoich dziedzinach, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

W piątek (27 czerwca) po południu sesje tematyczne w grupach zakończa się podsumowaniem, które odbędzie się w historycznej Stoczni Gdańskiej. Na zakończenie tego dnia planowana jest Debata przygotowywana we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Wezmą w niej udział główni architekci przemian po 1989 roku – pierwszy prezydent, premier i minister finansów wolnej Polski – Prezydent Lech Wałęsa*, Premier Tadeusz Mazowiecki, Minister Leszek Balcerowicz oraz Premier Rządu RP Donald Tusk*.

Z jednej strony, jest to próba bilansu transformacji inspirowanej przez obóz Solidarności od ekonomii realnego socjalizmu do nowoczesnej gospodarki. Z drugiej zaś – refleksja nad wyzwaniami i korekturami potrzebnymi do urzeczywistniania ekonomii solidarności w dzisiejszej Polsce i szeroko pojmowanym świecie współczesnym. Chcemy, aby to spotkanie, stanowiące os Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, stało się pretekstem do postawienia podstawowych pytań o znaczenie solidarności w niemal 30 lat po podpisaniu Porozumień Sierpniowych.

Trzeciego dnia Konferencji w sobotę (28 czerwca) na gdańskim Długim Targu organizujemy dostępne dla szerokiej publiczności Targi Ekonomii Społecznej, podczas których przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej będą oferować swoje produkty i prezentować działalność własnych organizacji. Targom towarzyszyć będzie Kalejdoskop rezultatów Partnerstw na rzecz Rozwoju IW EQUAL
w przepięknych wnętrzach Dworu Artusa, a także przegląd reklamy społecznej oraz premiera filmu dokumentalnego o korzeniach i przyszłości ekonomii społecznej w Polsce.

W tym dniu planowane są także spotkania tematyczne dla przedstawicieli różnych branż ekonomii społecznej z Polski i Europy. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń i wypracowanie różnych form współpracy pomiędzy reprezentowanymi organizacjami.

Na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl/gdansk.  znajda Państwo aktualizowany na bieżąco program, materiały dodatkowe oraz formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja potrwa do 10 czerwca 2008 r.
Bardzo liczymy na Państwa udział w konferencji. Do zobaczenia w Gdańsku!

Poniżej w plikach do pobrania znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco, szczegółowy program konferencji oraz formularze zgłoszeniowe.

(76 KB)
(187 KB)
(46 KB)

Rekrutacja na konferencję rozpocznie się 26 maja i potrwa do 15 czerwca 2008 r.