PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dzielnicowy roku 2009

Dzielnicowy roku 2009
Dzielnicowy roku 2009
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wojewoda Pomorski przy współudziale Komendanta Wojewódzkiego Policji organizuje wojewódzki konkurs pod nazwą ?Dzielnicowy roku 2009".
Przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie społeczności lokalnej postaci dzielnicowych co w rezultacie ułatwi wzajemne kontakty. Będzie ono także miarą jego popularności i aktywności w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonie służbowym. Dodatkowo stworzy możliwość oceny stopnia zaufania jakim darzy swojego dzielnicowego społeczeństwo.
Kupon konkursowy zamieszczony jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.gdansk.uw.gov.pl). Każdy obywatel - mieszkaniec naszego miasta może oddać swój głos do 30 listopada 2009 roku na dzielnicowego działającego w danym rewirze zamieszkania.

Zapraszamy wszystkich do udziału.