Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dożywanie dzieci w 2007 roku w Gdańsku

W 2007 roku Miasto Gdańsk pomagało blisko 40 000 dzieci z niezamożnych rodzin, finansując i współfinansując im posiłek w szkołach. Obiad, który dzieci z ubogich rodzin jedzą w szkołach, często jest ich jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia. Warto dodać, że także w ciągu ferii Miasto nie zapomina o potrzebujących podopiecznych.

A
A
W 2007 roku Miasto Gdańsk pomagało blisko 40 000 dzieci z niezamożnych rodzin, finansując i współfinansując im posiłek w szkołach. Obiad, który dzieci z ubogich rodzin jedzą w szkołach, często jest ich jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia. Warto dodać, że także w ciągu ferii Miasto nie zapomina o potrzebujących podopiecznych.

Oto szczegółowa informacja o funduszach, z których finansowano posiłki w roku 2007:
9490 dzieci skorzystało z posiłków z funduszy Budżetu Miasta; 18677 dzieci – z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku; 745 dzieci – z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska; 1325 dzieci – z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych; 2835 dzieci – z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe; 824 dzieci - ze środków osób prywatnych; 363 dzieci - z funduszy pozyskanych od innych osób prawnych; 418 dzieci - z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich; 1605 dzieci – z funduszy pozyskanych przez szkoły.

Dodatkowo, z funduszy pozyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sponsorów, 2670 dzieci skorzystało z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć w świetlicach środowiskowych.
Kilka szkół nie przysłało danych dotyczących dożywiania dzieci na ich terenie, więc rzeczywista liczba dzieci objętych pomocą jest większa.

Dofinansowanie w grudniu
W grudniu zeszłego roku bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych ponad trzy i pół tysiąca dzieci z mniej zamożnych rodzin.

Z danych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego wynika iż dożywianiem objęto łącznie 3 538 dzieci, w tym: 957 dzieci skorzystało z posiłków z funduszy Budżetu Miasta; 1801 dzieci – z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku; 68 dzieci – z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska; 139 dzieci – z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych; 255 dzieci – z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe; 70 dzieci – ze środków osób prywatnych; 77 dzieci – z funduszy pozyskanych od innych osób prawnych; 20 dzieci – z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich; 133 dzieci – z funduszy pozyskanych przez szkoły.
Ponadto, z funduszy pozyskanych od MOPS i sponsorów, 340 dzieci skorzystało także z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć świetlic środowiskowych.

 

Dariusz Wołodźko