PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dotacje ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodaki wodnej Miasta Gdańska

Dotacje ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodaki wodnej Miasta Gdańska
Dotacje ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodaki wodnej Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska
informuje, że:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/442/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację zadań określonych w art. 406 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z Regulaminem środki funduszy przeznacza się na zadania realizowane w granicach administracyjnych gminy Miasta Gdańska przez Miasto i jego jednostki organizacyjne, przez inne osoby prawne, osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe.
Terminy składania wniosków o przyznanie dotacji:

  • do 10 lutego 2009 r. - wnioski dot. dotacji na zadania przygotowane do realizacji w roku 2009
  • do 15 lipca 2009 r. - wnioski dot. dotacji na zadania, które będą realizowane w roku 2010
  • cały rok 2009 - wnioski osób fizycznych dotyczące:
  • - modernizacji ogrzewania z opalanego paliwem stałym (węgiel, koks) na bardziej ekologiczne (Czerwona Linia Dotacyjna),
    - demontażu materiałów azbestowych z obiektów budowlanych (Biała Linia Dotacyjna),
    - podłączenia własnej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (Niebieska Linia Dotacyjna).

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać na drukach stanowiących załączniki do w/w Regulaminu. Druki wniosków dostępne są w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74, tel. 323-69-00, Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1, tel. 323-71-75, Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, tel. 323-60-64 do 67 oraz na stronie internetowej Miasta Gdańska www.gdansk.pl. (Strona główna: Na skróty: Zielony Gdańsk: Informacje Wydziału Środowiska: Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).