Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dotacje na realizację zadań wydziału ochrony środowiska

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/442/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację zadań określonych w art. 406 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami).

A
A
Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/442/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację zadań określonych w art. 406 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z Regulaminem środki funduszy przeznacza się na zadania realizowane w granicach administracyjnych gminy Miasta Gdańska przez Miasto i jego jednostki organizacyjne,
przez inne osoby prawne, osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać do dnia 15 lipca roku poprzedzającego
rok realizacji zadania.

Osoby fizyczne zamierzające:
-          zmodernizować ogrzewanie z opalanego paliwem stałym (węgiel, koks) na bardziej ekologiczne lub
-          usunąć materiały azbestowe z obiektów budowlanych lub
-          podłączyć własną nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej
mogą ubiegać się o dofinansowanie przez cały rok (do wyczerpania środków funduszy, przeznaczonych na ten cel w danym roku ).

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać na drukach stanowiących załączniki
do Regulaminu.  Druki wniosków dostępne są w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1
przy ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, tel. 323-69-00 (informacja-parter), Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1, 80-809 Gdańsk, tel. 323-71-75 (stanowisko nr 5), Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
tel. 323-60-64 do 67 (stanowisko nr 17) oraz na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl.