PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Doręczone decyzje podatkowe - aktualne i ważne

Doręczone decyzje podatkowe - aktualne i ważne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Decyzje w sprawie podatku od nieruchomości rozniesione przez pracowników urzędu w styczniu i lutym br. oraz dostarczone pocztą są aktualne i ważne. Podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek w kwocie i terminie wykazanym w odebranej decyzji. Po złożeniu korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości podatek będzie skorygowany. Do złożenia korekty zobowiązany jest podatnik. Z decyzji „korygującej” będzie wynikała kwota podatku do dopłaty (w decyzji nazwana „przypis”) i termin zapłaty. Termin nie będzie ustalony wstecz, tylko na przyszłość, np. w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Jeżeli podatnik złożył już korektę i otrzymał decyzję „korygującą” zobowiązany jest zapłacić podatek w kwocie i terminie wskazanym w decyzji „korygującej”. Jeżeli podatnik złożył korektę i nie otrzymał jeszcze decyzji „korygującej” zobowiązany jest zapłacić podatek w kwocie i terminie wskazanym w decyzji z dnia 04.01.2016r., a po otrzymaniu korekty dopłacić podatek w kwocie i terminie wskazanym w decyzji „korygującej”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonów wskazanymi w procedurze - "Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne"