PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012  Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że w dniu 26 sierpnia 2010 roku  Rugby Klub Lechia Gdańsk złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach  upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności sportu z uwzględnieniem promocji sportu pn.:?Trzeci Turniej Grand Prix Mistrzostw Polski Rugby 7 Kobiet", które będzie realizowane dnia 25 września 2010 roku.

Zawody są przeprowadzane w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski Rugby 7 Kobiet Polskiego Związku Rugby. W turnieju weźmie udział 8 finałowych drużyn z całej Polski. Mając na uwadze stały rozwój i popularyzację rugby organizacja takiej rangi zawodów przyczynia się do promowania Miasta Gdańska , Rugby Club Lechii Gdańsk i całej dyscypliny wśród młodych adeptów i mieszkańców Gdańska.

Zgodnie z art. 19 a , ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  Nr 96, poz. 873 z późn.. zm.) Gmina Miasto Gdańsk zamierza zlecić w formie dofinansowania  w/w klubowi  realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert przeznaczając środki finansowe w wys.  10 tys. złotych.

Oferta złożona przez Rugby Club Lechię Gdańsk  spełnia warunki określone w art. 19 a ust.1  pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania  publicznego. 

Wobec powyższego  Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012  Urzędu Miejskiego w Gdańsku w myśl art. 19 a , ust. 3 informuje, że do dnia 20 września 2010 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

  • w godzinach pracy Urzędu Gdańsk ul. Długi Targ 39/40 pok.409 lub p. 206
  • lub listownie na adres : Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012  Urzędu Miejskiego, 80-803  Gdańsk , ul. Nowe Ogrody 8/12

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę na dofinansowanie realizacji zadania  publicznego z w/w  Klubem. 

Załączniki: oferta (1.28 MB)