PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Decyzja lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 pn.: Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdańsku polegająca na budowie drugiego terminala Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Decyzja lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 pn.: Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdańsku polegająca na budowie drugiego terminala Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 24 ust.2, ustawy z dnia 7 września 2007r - o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dziennik Ustaw z 2007r, nr 173, poz.1219 ) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

z a w i a d a m i a

że w dniu  16 lutego 2009r.  na wniosek - Portu Lotniczego Gdańsk sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200,

wydał decyzję

ustalającą  lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 pn.: ?Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdańsku polegająca na budowie drugiego terminala Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z obiektami i infrastruktura towarzyszącą, oraz płyty postojowej przedterminalowej dla samolotów"  na terenach obejmujących następujące działki :

Gmina miejska Gdańsk  - obręb Bysewo, działki nr:

21/1, 22/1, 22/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 16, 17, 18/1, 18/2, 36, 278, 28, 29, 12/6, 39, 21/2, 21/3, 27, 31, 33, 34, 35, 30, 38, 26, 32, 37, 20, 23, 15.

Gmina miejska Gdańsk  - obręb Firoga, działki nr:

9/1, 9/2, 5/1, 1/5, 1/6, 4, 3, 2, 11, 10, 12, 1/3, 5/2, 8, 37, 22/2. 

zatwierdził

geodezyjny podział działek niezbędny do zrealizowania przedmiotowej inwestycji gdzie w obrębie geodezyjnym Firoga - Gdańsk  działka nr 22/1 zostaje podzielona na działki 22/2, 22/3.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 września 2007r - o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dziennik Ustaw z 2007r, nr 173, poz.1219 )  niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.

Możliwość zapoznania się z przedmiotową decyzją istnieje w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godzinach 8-15.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od daty powiadomienia.