PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bezpłatne dożywianie dzieci we wrześniu

Bezpłatne dożywianie dzieci we wrześniu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

We wrześniu bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych ponad dwa tysiące dzieci.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego poinformował o dożywieniu łącznie 2 303 dzieci z ubogich rodzin, w tym:

806 dzieci ? z Budżetu Miasta;
1026 dzieci ? z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
20 dzieci ? z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska;
126 dzieci ? z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych;
185 dzieci ? z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe;
31 dzieci ? ze środków osób prywatnych;
7 dzieci ? z funduszy pozyskanych od innych osób prawnych;
12 dzieci ? z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich;
90 dzieci ? z funduszy pozyskanych przez szkoły.

Ponadto, z funduszy pozyskanych od MOPS i sponsorów, 100 dzieci skorzystało także z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć świetlic środowiskowych.
Rzeczywista liczba dzieci, które uzyskały pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania, jest większa, ponieważ nie wszystkie szkoły przysłały informacje.

Dariusz Wołodźko