Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Bezpłatne dożywianie dzieci w szkołach

W listopadzie ubiegłego roku bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych blisko cztery tysiące dzieci. W ten sposób Miasto wspomaga dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

A
A
W listopadzie ubiegłego roku bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych blisko cztery tysiące dzieci. W ten sposób Miasto wspomaga dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

Dożywianiem objęto łącznie 3 698 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, w tym:
971 dzieci skorzystało z posiłków finansowanych z Budżetu Miasta; 2 006 dzieci – z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku; 35 dzieci – z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska; 141 dzieci – z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych; 263 dzieci – z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe; 74 dzieci – ze środków osób prywatnych; 67 dzieci – z funduszy pozyskanych od innych osób prywatnych; 16 dzieci – z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich; 125 dzieci – z funduszy pozyskanych przez szkoły.

Ponadto, dzięki funduszom z MOPS i od sponsorów, 320 dzieci skorzystało także z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć świetlic środowiskowych.

Dariusz Wołodźko