Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Bezpłatne dożywianie dzieci w marcu

W marcu bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych blisko 2900 dzieci.

A
A
W marcu bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych blisko 2900 dzieci.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego poinformował o dożywieniu łącznie 2 878 dzieci z ubogich rodzin (czyli o blisko 200 więcej niż w lutym), w tym:

833 dzieci – z funduszu Budżetu Miasta;
1373 dzieci – z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
36 dzieci – z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska;
176 dzieci – z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych;
207 dzieci – z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe;
62 dzieci – ze środków osób prywatnych;
38 dzieci – z funduszy pozyskanych od innych osób prawnych;
36 dzieci – z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich;
126 dzieci – z funduszy pozyskanych przez szkoły.

Ponadto, z funduszy pozyskanych od MOPS i sponsorów, 180 dzieci skorzystało także z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć świetlic środowiskowych.
Rzeczywista liczba dzieci, które uzyskały pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania, jest większa, ponieważ nie wszystkie szkoły przysłały informacje.

Dariusz Wołodźko