PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Bezpłatne dożywianie dzieci w lutym

A
A


W lutym bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych blisko 2700 dzieci.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego poinformował o dożywieniu łącznie 2 686 dzieci z ubogich rodzin, w tym:

821 dzieci – z funduszu Budżetu Miasta;
1340 dzieci – z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
37 dzieci – z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska;
140 dzieci – z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych;
194 dzieci – z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe;
43 dzieci – ze środków osób prywatnych;
38 dzieci – z funduszy pozyskanych od innych osób prywatnych;
27 dzieci – z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich;
145 dzieci – z funduszy pozyskanych przez szkoły.

Ponadto, z funduszy pozyskanych od MOPS i sponsorów, 220 dzieci skorzystało także z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć świetlic środowiskowych.
Rzeczywista liczba dzieci, które uzyskały pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania, jest większa, ponieważ nie wszystkie szkoły przysłały dane.

Dariusz Wołodźko