PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bezpłatne dożywianie dzieci w czerwcu

Bezpłatne dożywianie dzieci w czerwcu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W czerwcu bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych blisko 2700 dzieci.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego poinformował o dożywieniu łącznie 2 640 dzieci z ubogich rodzin (o 100 mniej niż w maju), w tym:

780 dzieci ? z funduszu Budżetu Miasta;
1190 dzieci ? z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
60 dzieci ? z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska;
144 dzieci ? z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych;
197 dzieci ? z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe;
58 dzieci ? ze środków osób prywatnych;
29 dzieci ? z funduszy pozyskanych od innych osób prawnych;
36 dzieci ? z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich;
146 dzieci ? z funduszy pozyskanych przez szkoły.

Ponadto, z funduszy pozyskanych od MOPS i sponsorów, 75 dzieci skorzystało także z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć świetlic środowiskowych.
Rzeczywista liczba dzieci, które uzyskały pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania, jest większa, ponieważ nie wszystkie szkoły przesłały dane do Wydziału Edukacji.

Dariusz Wołodźko
Biuro Prasowe