PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Awaria konstrukcji mostu w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku Olszynce

Awaria konstrukcji mostu w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku Olszynce
Awaria konstrukcji mostu w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku Olszynce
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU
ZAWIADAMIA

1. Miejsce robót:

Awaria konstrukcji mostu w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku Olszynce

2. Data rozpoczęcia prac:

dnia 06.07.br. został zamknięty przejazd przez tory kolejowe w ul. Łanowej

3. Orientacyjna data zakończenia robót:

Z uwagi na znaczne uszkodzenie konstrukcji obiektu spowodowane przez niezidentyfikowany pojazd przyjmuje się następujący tryb postępowania:

  1. wykonana zostanie ocena, czy po obiekcie można dopuścić ruch samochodów osobowych.
  2. jeżeli okaże sie to możliwe, to w terminie ok. 2 tygodni wykonane zostaną niezbędne wygrodzenia i oznakowanie umożliwiające wjazd na obiekt i tory kolejowe cięższych pojazdów i dopuszczony zostanie ruch samochodów osobowych.
  3. jednocześnie ZDiZ zleci opracowanie dokumentacji projektowej na realizację rozwiązania docelowego. Przewiduje się termin opracowania dokumentacji wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami do końca września 2010 r.
  4. realizacja prac powinna nastąpić w IV kwartale br. Orientacyjny czas trwania robót budowlanych ok. 1 miesiąc.

4. Zakres robót:

jw.

5. Zakres zmian w organizacji ruchu:

Objazd do ul. Modrej, Łanowej (za torami) z kierunku Oruni odbywać się będzie ulicami: Na Szańcach, Osiedle, Zawodzie.
Z kierunku ul. Elbląskiej ulicami: Opłotki, Zawodzie lub z kierunku ul. Zawodników ulicami: Osiedle, Zawodzie.
Objazd z ul. Łanowej w kierunku Centrum ulicami: Gęsią, Modrą, Niwki, Zawodzie.
Przejście piesze przez most będzie zachowane.