PORTAL MIASTA GDAŃSKA

14 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej

14 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W czwartek 16-go kwietnia br. w Sali Herbowej Rady Miasta Gdańska odbyło się kolejne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej. Tematem przewodnim obrad było gdańskie szkolnictwo zawodowe i współpraca międzynarodowa gdańskich szkół.

Na wstępie członkowie Gdańskiej Rady Oświatowej zapoznali się z informacją Wydziału Edukacji o realizowanej i planowanej w roku 2009 współpracy międzynarodowej gdańskich szkół:

 • wymianach młodzieży (66 spotkań w Gdańsku i za granicą),
 • realizowanych projektach międzynarodowych w ramach programów: Comenius (5 placówek), eTwinning  (3 placówki), Leonardo da Vinci  (4 placówki),
 • zagranicznych seminariach i szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli,
 • stypendiach na naukę za granicą.

Szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk zgłosiły dotychczas 59 międzynarodowych przedsięwzięć realizowanych i planowanych wspólnie z 18. różnymi krajami, głównie europejskimi. Do najaktywniejszych należy współpraca ze szkołami w Niemczech i Francji, (w tym 4 przedsięwzięcia we współpracy z placówkami z Bremy ? miasta partnerskiego).
Jako interesujące i godne popularyzowania wskazano również projekty realizowane od kilku lat w Gdańsku przez placówki niepubliczne:

Jako ważny dla stwarzania warunków do nauki szczególnie uzdolnionej młodzieży z krajów byłego Związku Radzieckiego wskazano program: Paderewski (http://www.gfo.pl).

POLECAMY: Wykaz programów międzynarodowych dla uczniów i nauczycieli.

W drugiej części posiedzenia wiele uwagi poświęcono gdańskiej edukacji zawodowej. Po przedstawieniu wpływu demografii na kształtowanie gdańskiej polityki oświatowej w tym zakresie Zastępca Dyrektora Wydziału Jerzy Jasiński zaprezentował kierunek rozwoju szkolnictwa zawodowego zorientowany na tworzenie silnych ośrodków w określonych specjalnościach i zawodach oraz działania rekomendowane przez Wydziału Edukacji:

 • obejmowanie patronatem szkół lub klas przez środowiska pracodawców,
 • umowy patronackie z pracodawcami o współpracy w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zawodowych), wycieczek zawodoznawczych i badań,
 • przekazywanie szkołom nowości technicznych i technologicznych, maszyn, modeli itp. do wykorzystania w procesie dydaktycznym,
 • oddelegowanie wykładowców wyższych uczelni,
 • tworzenie nowych programów nauczania we współpracy: szkoła - przedsiębiorcy,
 • wprowadzenie przez pracodawców i stowarzyszenia pracodawców systemu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych, promowanie najlepszego ucznia w zawodzie itd.

Do szkół, które aktualnie realizują rekomendowane działania należą: Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Samochodowych, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU, Zespół Szkół Morskich oraz Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM. 

Podczas posiedzenia zapoznano się również z aktualnymi działaniami w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego, które przedstawiła Małgorzata Borawska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3. Dotychczas w ramach spotkań i współpracy doradców zawodowych z Gdańska, Gdyni, Wejherowa i Kartuz wypracowano materiały do realizacji zajęć lekcyjnych w klasach gimnazjalnych. Aktualnie przygotowywane są materiały dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, które zostaną przekazane osobom zajmującym się w szkołach doradztwem zawodowym.
Członkowie Gdańskiej Rady Oświatowej zapoznali się również z propozycjami wdrażania zmian do systemu edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego opracowywanymi przez zespół powołany przy Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz analizą wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych uczniów z gdańskich szkół przygotowaną przez zespół roboczy GRO.

W ostatniej części posiedzenia członkowie GRO zaopiniowali projekty uchwał Rady Miasta Gdańska przygotowane na kwietniową sesję Rady w sprawach:

 1. likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legionów 7 w Gdańsku
 2. likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Państwowych Szkół Budownictwa przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku
 3. likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku
 4. likwidacji VII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku
 5. likwidacji X Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Szkół Elektrycznych
  i Elektronicznych przy Al. Grunwaldzkiej 238 B w Gdańsku
 6. likwidacji XVI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku
 7. likwidacji XVII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych i Zawodowych przy ul. Kołobrzeskiej 77 w Gdańsku
 8. likwidacji XIX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku
 9. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku
 10. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Mikołaja Reja 25 w Gdańsku

 

 1. likwidacji Szkoły Policealnej Nr 15 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Policealnych przy ul. Pilotów 7 w Gdańsku
 2. utworzenia Szkoły Policealnej Nr 9 dla młodzieży przy ul. Dąbrowszczaków 35
  w Gdańsku
 3. utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35
  w Gdańsku
 1. likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 22 w Gdańsku przy ul. Suchej 29
 2. likwidacji Gimnazjum nr 14 w Gdańsku przy ul. Dworskiej 34
 3. założenia Gimnazjum Nr 49 przy ul. Szyprów 3 w Gdańsku
 4. założenia Gimnazjum Nr 50 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku
 5. utworzenia XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ul. Wodnika 57

 

 • przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego
  z dotychczasowej siedziby w Gdańsku przy ul. Lastadia 2 do budynku przy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku.
 • likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jagiellońskiej 11 w Gdańsku.
 • rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku przy
  ul. Subisława 22.
 1. rozwiązania Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku przy
  ul. Czyżewskiego 30a
 2. zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czyżewskiego 30a
  w Gdańsku
 3. zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 22 w Gdańsku, przy ul. Czyżewskiego 30a

 

 1. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Projekty w/w uchwał zaopiniowano pozytywnie.

Kolejne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej w dniu 14 maja br. będzie poświęcone systemowemu wspieraniu rodziny.

Gdańska Rada Oświatowa jest organem społecznym o charakterze doradczym. Opinie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska są przekazywane po każdym posiedzeniu Przewodniczącemu Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska.