Kolejna lekcja samorządności w gdańskiej Radzie Miasta

„Samorząd terytorialny – jak to się robi w Gdańsku?” to zajęcia przygotowane dla uczniów gdańskich szkół, na których młodzież poznaje zadania i organizację Rady Miasta Gdańska. Lekcje odbywają się już ponad dziesięć lat w prawie każdy wtorek miesiąca w godz. 10.00-11.30 w siedzibie Rady przy ulicy Wały Jagiellońskie 1. Najbliższe zajęcia już we wtorek 24 października.

Kolejna lekcja samorządności w gdańskiej Radzie Miasta
A
A
data publikacji: 23 października 2017 r.

- Staramy się pokazać młodzieży, jak pracują radni w Gdańsku oraz jak ważne jest, by odpowiedzialnie decydować o tym, co dzieję się w naszym mieście. Postawy obywatelskie trzeba kształtować już na poziomie szkoły podstawowej – mówi Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.
- Zajęcia organizowane są już ponad dziesięć lat i każdego roku bierze w nich udział blisko 1000 uczniów – dodaje Wioletta Krewniak z Biura Rady Miasta Gdańska. – Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów.

W programie zajęć znajdują się elementy historii samorządu w Polsce, zapoznanie z procedurami demokratycznymi, zasadami funkcjonowania i zadaniami samorządu terytorialnego na poziomie rady miasta, przedstawienie organów władzy w Gdańsku (rady i prezydenta), wskazanie kompetencji przewodniczącego, prezydium i komisji rady, omówienie zasad wyboru radnych oraz sprawowania przez nich mandatu, a także poznanie radnych z własnego okręgu wyborczego.

- Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska. W lekcjach przewidziany jest udział Radnych Miasta Gdańska, a także zwiedzanie zabytkowego budynku Nowego Ratusza – podkreśla Wioletta Krewniak.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora