PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jednorazowa opłata przekształceniowa 2020r.

Jednorazowa opłata przekształceniowa 2020r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szansa na bonifikatę

Gdańszczanki i Gdańszczanie będą mieli kolejną szansę na zgłoszenie zamiaru uiszczenia jednorazowo opłaty przekształceniowej.  Daje to możliwość uzyskania bonifikaty.

Jeżeli zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostało doręczone po dniu 31 grudnia 2019r. termin pisemnego zgłoszenia zamiaru uiszczenia jednorazowo opłaty przekształceniowej został przesunięty. Dotychczasowo określony był na 31 stycznia 2020r., teraz przesuwa się na 6 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia.
Dotyczy to tylko tych osób, które były użytkownikami wieczystymi na dzień 31 grudnia 2018r.  (nie dotyczy osób które nabyły nieruchomości po dniu 1 stycznia 2019r).

Przywrócenie bonifikaty od opłaty jednorazowej

Mieszkanka lub mieszkaniec, którzy wcześniej w terminie zgłosili zamiar uiszczenia opłaty przekształceniowej w sposób jednorazowy i nie uzyskali bonifikaty z powodu posiadanych zaległości (np. za niedopłatę lub brak  opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości lub opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) może ponownie zgłosić chęć uiszczenia opłaty w sposób jednorazowy. Daje to szansę na uzyskanie bonifikaty. Nadal warunkiem jest uregulowanie ciążących na nieruchomości zaległości. Ponownie też należy zgłosić na piśmie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej do dnia 31 lipca 2020r.

Chęć uiszczenia opłaty w sposób jednorazowy można przesłać w formie pisemnej na adres urzędu lub w drodze elektronicznej - wyłącznie z podpisem elektronicznym poprzez platformę ePUAP.

Wzór wniosku znajduje się pod adresem:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/informacja-dotyczaca-przeksztalcenia-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-od-1-stycznia-2019r,a,135334

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXII/560/20 z dnia 30 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020r poz. 2577).

Wojewoda Pomorski na podstawie art. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 139 z późn. zm.) w drodze Zarządzenia uwzględni nowe warunki udzielania bonifikat określone w powyższej uchwale Rady Miasta Gdańska dla nieruchomości będących wcześniej własnością Skarbu Państwa. 

Roland DudziukUrząd Miejski w GdańskuWydział SkarbuReferat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
Roland Dudziuk - najnowsze