Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, organami dzielnic Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie ochrony i zabezpieczenia obiektów Urzędu przed pożarem, ochrony fizycznej Urzędu Miejskiego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Samodzielne stanowiska ds. bhp i ppoż. oraz Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w sprawach merytorycznych podlegają bezpośrednio Prezydentowi, a w sprawach organizacyjnych dyrektorowi Biura Audytu i  Kontroli.