Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

  • Wydziałem Skarbu w zakresie: przygotowywania nieruchomości do przetargu, regulacji stanów prawnych nieruchomości, sporządzania dokumentacji ewidencyjnej dla celów informacyjnych i notarialnych oraz sporządzania zestawień gruntów,
  • Wydziałem Finansowym w zakresie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego, planowania i wykonania budżetu oraz spraw związanych z realizacją finansową zawartych umów,
  • Wydziałem Inwestycji i Remontów w zakresie Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego,
  • Wydziałami: Skarbu, Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów; Polityki Gospodarczej, Spraw Obywatelskich oraz Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie udostępniania numerycznej bazy danych z zakresu ewidencji gruntów,
  • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie zgodności projektów podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania nieruchomości do przetargu oraz sporządzania map dla celów informacyjnych i projektowych,
  • Wydziałami: Spraw Obywatelskich, Gospodarki Komunalnej w zakresie numeracji budynków, nowych nazw ulic,
  • Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów,
  • organami dzielnic/osiedli Miasta w sprawach nazw ulic i placów na terenie działania jednostki,
  • Wydziałem Skarbu oraz Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków w zakresie ustalania sprzedanych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;