Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A
data publikacji: 28 października 2015 r.

W realizacji zadań Kancelaria Prezydenta współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej.