Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

  • Wydziałem Środowiska w zakresie przygotowania i opracowania Polityki Zielonego Ładu w Gdańsku – Gdański Pakt dla Klimatu oraz stosowania odnawialnych źródeł energii
  • Wydziałami Infrastruktury, Rozwoju Społecznego, Gospodarki Komunalnej, Gdańskimi Nieruchomościami, Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
  • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Projektów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
  • Biurem Zamówień Publicznych w zakresie wspólnych zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej, paliw gazowych oraz zaopatrzenia w ciepło
  • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego
  • wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie opiniowania zadań inwestycyjnych, programów oraz strategii dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz efektywności energetycznej
  • przedsiębiorstwami energetycznymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami propagującymi efektywne użytkowanie i zarządzanie energią