PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, organami dzielnic Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego.