Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Skarbu w zakresie pozyskiwania terenów pod planowane inwestycje oraz bieżącego przekazywania informacji o planowanych działaniach związanych z przeznaczeniem nieruchomości pod inwestycję
 • Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie spraw pracowniczych oraz zamieszczania ogłoszeń prasowych
 • Biurem Prezydenta w zakresie wybranych projektów służących rozwijaniu potencjału gospodarczego Miasta i promocji kluczowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym
 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych, realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz pozyskiwania terenów pod planowane inwestycje
 • Wydziałami: Skarbu, Urbanistyki i Architektury, Programów Rozwojowych, Wydziałem Środowiska oraz Biurem Rozwoju Gdańska, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w realizacji zadań inwestycyjnych miasta w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego i informacji sieciowej
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw dotyczących inwestycji miejskich
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie planowania nowych miejskich inwestycji kulturalnych
 • organami dzielnic Miasta w zakresie planowanych inwestycji miejskich inicjowanych przez rady jednostek pomocniczych Miasta