Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Wydział Infarsukury współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

  • Biurem Rady Miasta Gdańska w zakresie obsługi technicznej Sesji i Komisji Rady Miasta;
  • Biurami Prezydenta: ds. Kultury, ds. Sportu, ds. Komunikacji i Marki Miasta, Wydziałem Kadr i Organizacji, Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie organizacji uroczystości, rocznic, spotkań i imprez;
  • Biurem Rady Miasta Gdańska, Biurem Informatyki oraz Wydziałami: Kadr i Organizacji, Spraw Obywatelskich, w zakresie wyborów i referendów;
  • Biurem Informatyki w zakresie ewidencji sprzętu komputerowego, informatycznego okablowania strukturalnego i przyłączy światłowodowych;
  • Biurem Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych;
  • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
  • Biurem Audytu i Kontroli w zakresie ochrony i zabezpieczenia obiektów Urzędu przed pożarem;
  • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
  • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia.