Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie II edycji Gdańskiej Nagrody Równości

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1839/18

z dnia 2 listopada 2018 r.
zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie
II edycji Gdańskiej Nagrody Równości

w obszarze działań na rzecz praw człowieka w Gdańsku.

 UWAGA: termin zgłoszeń nominacji do nagrody upływa w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 16.00.

 

Gdańska Nagroda Równości Prezydenta Miasta Gdańska przyznawana jest osobom fizycznym za:

1) kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,

2) codzienną wytężoną pracę na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,

3) za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

 

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. 

Kandydaturę do Nagrody należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 roku do godz. 16:00.

Pobierz Wniosek nominacyjny do Nagrody (27.05 KB)

 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl  (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową należy złożyć:

  • w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,
  • lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel.58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl

Do pobrania:

  1. regulamin przyznawania Gdańskiej Nagrody Równości Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1839 (439.23 KB)
  2. Wniosek nominacyjny Załącznik nr 2 do Zarządzenia 1839_18 (27.05 KB)