Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

A
A

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

 

ul. Kołobrzeska 61

80-397 Gdańsk-Przymorze
tel. +48 58 553-43-11
fax +48 58 553-53-34
e-mail: biuro@opz.gdansk.pl
strona www: www.opz.gdansk.pl
Jednostka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 15:45

Status prawny jednostki
Jednostka budżetowa Miasta Gdańska.

Kierownictwo / struktura organizacyjna:
Dyrektor: Marek Jankowski

Oferta GOPZ jest skierowana do:

 • mieszkańców Gdańska,
 • dzieci, rodziców,
 • seniorów

Zadania statutowe:

 • Realizacja interdyscyplinarnych programów promocji zdrowia i profilaktyki.
 • Realizacje programów badawczo – edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.
 • Kompleksowe badanie dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego.
 • Określenie działań służących utrzymywaniu i pomnażaniu zdrowia dzieci oraz ich prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.
 • Prowadzenie wielokierunkowych badań stanu psychofizycznego i zdrowotnego dzieci.
 • Promowanie aktywności fizycznej i określanie programu rozwijającego sprawność i wydolność fizyczną.
 • Prowadzenie kampanii mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez współpracę z placówkami oświatowymi, rodzicami i opiekunami oraz instytucjami.
 • Prowadzenie komputerowej bazy danych i badań statystycznych dotyczących stanu psychofizycznego i zdrowotnego dzieci z możliwością udostępniania wyników analiz statystycznych zainteresowanym placówkom oświatowym, naukowym i samorządowym.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia przy współpracy ze środowiskiem oświatowym i naukowym.

Oferta programów promocji zdrowego stylu życia realizowa przez jednostkę:

- Kierunek Zdrowie

- Zdrowy Uczeń

- Gdańsk –Jemy Zdrowo

- Trzeci Wiek w Zdrowiu

- Koszyk Edukacyjny Zdrowie Seniora

- Gdańska Koperta Życia

- Ekstra Fan

- Ekstra Fan Ladies

 

Korzystanie z oferty jest nieodpłatne.

Z oferty mogą skorzystać osoby zameldowane na terenie miasta Gdańsk.Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

Ówczesny Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka (OPZiSDz) został powołany przez władze Miasta Gdańska w 1992 r. Od roku 1997 na mocy Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 1996 placówka stała się samodzielną jednostką budżetową miasta. Ośrodek prowadzi działalność w strukturach Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. (7.36 MB)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – art. 138o ustawy Pzp

Zamawiający: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61, niniejszym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na:

świadczenie usług medycznych w postaci interwencji zdrowotnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (181 KB)