Gdańsk blisko rodziny

Trzydzieści gdańskich rodzin, które dotknął problem przemocy, uzyskało specjalistyczne, kompleksowe wsparcie dzięki projektowi „Gdańsk blisko rodziny”. Warsztaty i nie tylko były prowadzone od czerwca do grudnia 2017 roku. Projekt realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Gdańsk blisko rodziny
A
A
data publikacji: 28 grudnia 2017 r.

Głównym celem projektu była poprawa jakości i dostępności do usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających. Trzydzieści gdańskich rodzin - głównie matki, dzieci i młodzież – wzięło udział m. in. w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych, socjoterapeutycznych lub poradniczych i innych zajęciach przeciwdziałających przemocy. Najmłodsi przeszli diagnostykę i krótkoterminową terapię psychologiczną lub psychiatryczną. Rodzice wzięli udział w zajęciach grup wsparcia. Rodziny uczyły się też prawidłowych relacji podczas sierpniowych wyjazdów integracyjno – terapeutycznych do Lubania. W ramach projektu w Gdańsku działał „Punkt rozwoju dla rodziny”, w którym potrzebujący otrzymali bezpłatnie, niezbędne wsparcie psychologiczne i poradnicze, od diagnostyki poprzez aktywizację i krótkoterminową terapię. MOPR przeprowadził także akcje informacyjne dla mieszkańców narażonych na różne formy przemocy oraz tematyczne szkolenia dla przedstawicieli instytucji obszaru pomocy społecznej.

 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych miasta – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Będziemy konsekwentnie wdrażać projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować to niekorzystne zjawisko.    

Dodajmy, że całkowity koszt zakończonego projektu to 127 tysięcy złotych (wkład MOPR – 32 tys. zł, pozostałe 95 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej). W 2018 roku Ośrodek będzie nadal kompleksowo prowadził działania pomocowe na rzecz gdańszczan zagrożonych przemocą lub jej doświadczających.

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
więcej tekstów autora
Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
więcej tekstów autora