PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Centrum Partnerstwa i Biznesu

Centrum Partnerstwa i Biznesu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Krzysztof Maciejewicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
IV piętro, pokój 402
tel.: +48 58 323 64 03

 

Realizowane zadania:

 • rozwój partnerstwa gospodarczego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i sieci współpracy poprzez:
  • kreowanie i przygotowywanie koncepcji projektów partnerskich w szczególności projektów partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • przygotowywanie analiz, opracowań i dokumentacji przetargowych, konkursowych w ramach prowadzonych projektów partnerskich, 
  • monitoring procesu realizacji projektów partnerskich, ich harmonogramu i zakresu rzeczowego,
  • koordynowanie i zarządzanie ryzykiem projektów partnerskich z udziałem Miasta,
  • przygotowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w formule partnerskiej,
  • współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych projektów, w szczególności projektów partnerstwa publiczno – prywatnego,
  • standaryzację procedur przygotowywania i nadzoru  projektów partnerskich,
  • realizację programów Strategii Rozwoju Gdańska,
 • dostarczanie na stronę internetową www.gdansk.pl materiałów o tematyce gospodarczej związanej z realizowanymi w Gdańsku projektami inwestycyjnymi w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • przygotowywanie i/lub opiniowanie aktów prawnych dotyczących lub związanych z  partnerstwem publiczno - prywatnym,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, związanych z prowadzonymi projektami, dla inwestorów na wybranych nośnikach oraz ich celowa dystrybucja;
 • przygotowywanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.