PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sankt Petersburg / Federacja Rosyjska

A
A

Oficjalna strona internetowa miasta: www.gov.spb.ru

Ramowe Porozumienie Współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Leningrad w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Saint_Petersburg2

Deklaracja współpracy między innymi w następujących dziedzinach:

 • gospodarka
 • ochrona środowiska
 • nauka i oświata
 • kultura
 • środki przekazu
 • ochrony zdrowia
 • sport i turystyka
 • gospodarka miejska
 • nowoczesne planowanie miejskie
 • gospodarka portowa i morska


19.04.1997 - Porozumienie o współpracy między Zgromadzeniem Ustawodawczym Sankt Petersburga i Radą Miasta Gdańska

Główne obszary współpracy:

 • budownictwo i samorząd lokalny
 • doskonalenie kontroli organów ustawodawczych nad realizacją przyjętych regulacji
 • proces budżetowy i polityka podatkowa
 • zabezpieczenie socjalne