PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagroda Kalmaru

Nagroda Kalmaru
Nagroda Kalmaru
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Międzynarodowa NAGRODA  KALMARU 2012

 

Szanowni Państwo, 

Hanzeatyckie Miasto  Kalmar ze Szwecji od 14  lat przydziela za pośrednictwem Fundacji ?Środowisko dla człowieka? nagrodę osobie lub organizacji, która uczyniła wiele, aby poprawić  naturalne środowisko. Dotyczy to w pierwszym rzędzie środowiska Bałtyku  i wód otaczających Miasta  Hanzeatyckie. Starający mogą zgłaszać się sami lub mogą być zaproponowani przez innych. 

We wniosku należy umieścić  krótkie  informacje  dotyczące projektu lub opis działań  osoby lub organizacji, należy też dołączyć  dokumentację i zdjęcia. Preferowanym  językiem jest język angielski (lub szwedzki). Takie wnioski mogą składać również  uczelnie, szkoły i organizacje młodzieżowe i pozarządowe. 

Nagroda wynosi  100.000 koron szwedzkich i będzie wręczona  podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w trakcie 32 Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy w Lueneburgu /Niemcy/ w czerwcu ( 28.06.2012-01.07.2012). Nagroda jest  ufundowana  przez Miasto Kalmar i 9  sponsorów-firm z różnych branż:  banki, firmy ubezpieczeniowe, techniki  środowiska, transportu, energetyki  i turystyki. 

Miasto Kalmar zaproponowało  skład  Jury, które decyduje o przyznaniu nagrody. W skład Jury  włączeni zostali eksperci, przedstawiciele Kalmaru oraz Prezydent Związku Hanzy- Burmistrz Lubeki Bernd Saxe i Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz  jako przedstawiciel Miasta Partnerskiego. Skład został zatwierdzony podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów  Związku Hanzy ?HANZA?.  

Wszystkie wnioski należy przesłać  do 30 marca 2012  do Pana  Gunnela Hermansson (adres poniżej) z Gminy Miasta Kalmar. Najpierw będą one rozpatrywane przez wyznaczonych ekspertów  - naukowców i następnie będą przedłożone  całemu Jury. 

W szczególności będą  rozpatrywane wnioski  poświecone problematyce  ochrony Morza Bałtyckiego, międzynarodowej współpracy  i wymiany  naukowej. Mile widziane będą innowacyjne rozwiązania mające na celu polepszenie naszego środowiska, dotyczące również współpracy naukowej i międzynarodowej.

Mogą to być również działania strategiczne lub praktyczne mające na celu uświadomienie społeczeństwa o celowości  indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska w rejonie Morza Bałtyckiego. Informacje na stronie Miasta Kalmaru:  Kalmar International Environmental Award.

W sprawie szczegółów pytania można kierować również  do p. Jolanty Murawskiej, Koordynatora  ds. Nowej Hanzy  w Referacie Spraw Zagranicznych  Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12  pok. 203 /tel.  58 323 62 03, e- mail: jolanta.murawska@gdansk.gda.pl.

 

Mr.Kyrre Dahl
City of Kalmar
Dept. for Development and International Affairs
Tel:     +46 480 45 01 60
Mobile: +46  70 661 80 91
kyrre.dahl@kalmar.se 

Mrs.Gunnel Hermansson
City of Kalmar
Dept. for Development and International Affairs
Tel:      +46 480 45 00 93
Mobile:   +46 70 356 00 93
gunnel.hermansson@kalmar.se