PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Organizacja AWO Bremen obchodzi 100-lecie w 2020 roku

Organizacja AWO Bremen obchodzi 100-lecie w 2020 roku
Organizacja AWO Bremen zaangażowana od 1990 roku w wiele projektów na terenie naszego województwa obchodzi w 2020 roku swoje 100-lecie. Głównym partnerem ze strony polskiej jest Gdański Komitet Obywatelski, z którym AWO realizowało wspólne projekty m.in. takie jak: 1. zakładanie kuchni dla ubogich, 2. współpraca z placówkami socjalnymi takimi jak: domy dziecka, szpitale, Kościół Mariacki - regularne transporty darów, 3. hospicjum, 4. pomoc medyczna ofiarom pożaru Hali Stoczni.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Organizacja pozarządowa  AWO Bremen, działająca na polu społecznym, w tym roku obchodzi swoje 100-lecie powstania. Od 1990 roku organizacja ta była  współpartnerem w realizacji wielu społecznych projektów realizowanych w Gdańsku i Regionie. Głównymi partnerami w Gdańsku były: Gdański Komitet Obywatelski, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Gdański Zespół Żłobków, Gdańskie Przedszkola. Organizacja ta bardzo zaangażowana była w pomoc mieszkańcom Gdańska w czasach powstawania "Solidarności" oraz podczas Stanu Wojennego.

Szczególnie wdzięczni jesteśmy AWO Bremen za zaangażowanie w pomoc ofiarom pożaru w Hali Stoczni.

W tym roku przedstawiciele Władz Miasta Gdańska zostali zaproszeni przez Burmistrza Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy Dr. Andreasa Bovenschulte i Prezydent  AWO p. Evę -Maria lemke -Schulte  na obchody Jubileuszu w Ratuszu Bremeńskim  w kwietniu 2020. Z uwagi jednak na wybuch epidemii  wydarzenie to zostało przesunięte na okres jesienny. Termin zostanie ustalony w terminie późniejszym.