PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zapraszamy na Ferie z Piłką

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza dzieci i młodzież szkolną na turniej Ferie z Piłką. Turniej odbędzie się w ramach projektu Futbolowy Gdańsk w dniach od 30 stycznia do 2 lutego w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Smoleńska 5/7.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza dzieci i młodzież szkolną na turniej Ferie z Piłką. Turniej odbędzie się w ramach projektu Futbolowy Gdańsk w dniach od 30 stycznia do 1 lutego w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Smoleńska 5/7.

Ośmioosobowe drużyny (pięciu graczy podstawowych i trzech rezerwowych) należy zgłaszać do 20 stycznia na adres mailowy jan.ptach@gdansk.gda.pl lub mateusz.wojewoda@gdansk.gda.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę drużyny.
  2. Listę maksymalnie 8 zawodników (imię i nazwisko) ze wskazaniem kapitana drużyny.
  3. Imię i nazwisko oraz telefon i adres mailowy do opiekuna/trenera drużyny.

Początek rozgrywek każdego dnia o godz. 9.00. Drużyny będą podzielone na trzy kategorie wiekowe:

? Szkoły podstawowe ? rozgrywki odbędą się 30 stycznia;

? Gimnazja ? rozgrywki odbędą się 31 stycznia;

? Szkoły ponad gimnazjalne ? rozgrywki odbędą się 1 lutego.

W każdej kategorii wiekowej może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.

j.p.