PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku.

Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się z prośbą o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy i złożenia dokumentacji do zawarcia umów, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 16 lutego 2018 r.

Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów:

Do zawarcia umów na realizację zgłoszonych zadań należy do każdej oferty obowiązkowo przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie dotyczące podatku VAT /plik do pobrania/ wraz z  potwierdzeniem nazwy banku i numeru konta, na które ma być przekazana dotacja

- wskazanie osób upoważnionych/w tym serię i nr dowodu osobistego upoważnionego/ do podpisania umowy na realizację zadania.

 Oprócz w/w dokumentów do zadań na realizację: 

a) szkoleń należy przedłożyć:

- plan zajęć, z uwzględnieniem miejsca treningów – dot. obowiązkowo wszystkich ofert,

- potwierdzone uprawnienia dotowanych trenerów/instruktorów oraz  liczbę szkolonych zawodników – dot. obowiązkowo wszystkich ofert, 

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- w przypadku uczestnictwa w imprezach sportowych należy obowiązkowo przedłożyć ich harmonogram,

/UWAGA !  W zaktualizowanym kosztorysie, zleceniobiorcy zobowiązani są do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego. Koszty ponoszone z dotacji na wynagrodzenie trenerów nie mogą być wyższe niż 60 % całkowitej kwoty dotacji/

 

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych należy przedłożyć:

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania (proszę także o podanie daty, czasu i miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/ - jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/ - jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- w przypadku kosztów organizowania zawodów sportowych należy obowiązkowo przedłożyć ich  harmonogram. 

/UWAGA ! W zaktualizowanym kosztorysie zleceniobiorcy zobowiązani są do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego/

 

c) realizacja programu: Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie  -  należy przedłożyć:

- harmonogram realizowanego zadania /plik do pobrania/

 - zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/ - w przypadku uzyskania dotacji mniejszej niż wnioskowana.

 /UWAGA ! W zaktualizowanym kosztorysie zleceniobiorcy zobowiązani są do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego/.

Warunki umowy i składana dokumentacja będzie konsultowana w siedzibie Biura Prezydenta ds. Sportu: Urząd Miejski - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, IV piętro, pok. 418.

 

Wykaz ofert na realizację zadania nr 1 dotyczącego – „Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemu Sportu Młodzieżowego”

 

l.p.

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

Proponowana kwota

1

3/2018/1

 

ZKS Granica

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy (w okresie 08.01.2018– 30.11.2018)

38 500 zł

2

8/2018/1

Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

13 000 zł

3

12/2018/1

AJAS Uczniowski Klub Sportowy

Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – styl klasyczny (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

4

14/2018/1

UKS Dwójka Morena

Realizacja programu szkolenia w triathlonie (w okresie 01.03.2018– 30.09.2018)

9 500 zł

5

15/2018/1

UKS Dwójka Morena

Realizacja programu szkolenia w pięcioboju nowoczesnym (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

6

16/2018/1

UKS Dwójka Morena

Realizacja programu szkolenia w pływaniu (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

23 000 zł

7

18/2018/1

Akademia Piłkarska LG

Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

22 500 zł

8

19/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Od młodzika do mistrza – szkolenie dzieci i młodzieży trenujących gimnastykę sportową (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

40 000 zł

9

20/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia w judo (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

45 000 zł

10

21/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia w dyscyplinie lekka atletyka (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

95 000 zł

11

22/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

45 000 zł

12

23/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia w dyscyplinie lekka atletyka w konkurencjach rzutowych (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

20 000 zł

13

24/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Realizacja programów szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie pływanie objętym Systemem Sportu Młodzieżowego oraz reprezentowanie  m. Gdańska na zawodach międzynarodowych (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

23 000 zł

14

26/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2018 (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

28 000 zł

15

27/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Szkolenie w wioślarstwie (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

73 000 zł

16

28/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu, „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

20 000 zł

17

39/2018/1

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk

Realizacja programu Młode Wybrzeże poprzez szkolenie w piłce ręcznej juniorów młodszych i juniorów (w okresie 08.01.2018– 30.11.2018)

87 000 zł

18

42/2018/1

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa-Start Gdańsk

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekka atletyka (w okresie 03.01.2018– 30.11.2018)

5 000 zł

19

43/2018/1

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa-Start Gdańsk

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy (w okresie 03.01.2018– 30.11.2018)

5 000 zł

20

44/2018/1

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa-Start Gdańsk

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo (w okresie 03.01.2018– 30.11.2018)

5 000 zł

21

45/2018/1

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa-Start Gdańsk

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie (w okresie 03.01.2018– 30.11.2018)

10 000 zł

22

46/2018/1

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa-Start Gdańsk

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – boccia (w okresie 03.01.2018– 30.11.2018)

5 000 zł

23

48/2018/1

DE LA SALLE Uczniowski Klub Sportowy

Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

15 000 zł

24

49/2018/1

DE LA SALLE Uczniowski Klub Sportowy

„Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” – judo jako najlepsza forma rozwoju młodzieży (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

25

54/2018/1

TREFL GDAŃSK SA

Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

92 000 zł

26

60/2018/1

DRAKKAR Gdański Klub Wioślarski

Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

12 000 zł

27

61/2018/1

Sportowa Politechnika

Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintona Stowarzyszenia Sportowej Politechniki (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

28

62/2018/1

Sportowa Politechnika

Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

48 000 zł

29

66/2018/1

BURSZTYN Uczniowski Klub Sportowy

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

30

68/2018/1

BURSZTYN Uczniowski Klub Sportowy

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskie (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

31

72/2018/1

UKS SZÓSTKA

Szkolenie młodzieży w wioślarstwie (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

12 000 zł

32

73/2018/1

SONKEI Klub Karate i Rekreacji

Szkolenie młodzieży w karate olimpijskim (WKF) przez Klub Karate Sonkei (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

17 000 zł

33

75/2018/1

Gdański Klub TAEKWON-DO

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

57 000 zł

34

76/2018/1

Morski Robotniczy Klub Sportowy

Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenis stołowy (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

24 000 zł

35

77/2018/1

Morski Robotniczy Klub Sportowy

Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

36

78/2018/1

Morski Robotniczy Klub Sportowy

Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

17 0000 zł

37

86/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy KORONA

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

38

88/2018/1

Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922

Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – kontynuacja (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

47 000 zł

39

89/2018/1

Klub Sportowy GDAŃSK CURLING CLUB

Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie - curling (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

40

91/2018/1

Klub Sportowy SAKO

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

27 000 zł

41

94/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy Motława

Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

20 000 zł

42

98/2018/1

Klub Lekkoatletyczny LECHIA

Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkiej atletyce przygotowujące do współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego 2018 (w okresie 25.02.2018– 30.11.2018)

20 000 zł

43

104/2018/1

Rugby Club LECHIA

Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

74 000 zł

44

109/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU OLIMPIJCZYK

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn  (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

45

112/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy CONRAD

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego  (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

23 000 zł

46

113/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy CONRAD

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego  (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

10 000 zł

47

118/2018/1

Gwardyjski Klub Sportowy WYBRZEŻE

Upowszechnianie judo wśród dzieci i młodzieży (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

55 000 zł

48

123/2018/1

Gdański Klub Żeglarski

Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2018 (w okresie 15.02.2018– 30.11.2018)

82 000 zł

49

133/2018/1

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. sekcja łyżwiarstwa figurowego (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

18 000 zł

50

134/2018/1

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - sekcja łyżwiarstwa szybkiego (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

28 000 zł

51

136/2018/1

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego -sekcja piłki siatkowej męskiej (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

52

137/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy Żabianka

Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

12 000 zł

53

140/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy ATENA

Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

50 000 zł

54

150/2018/1

Międzyszkolny Klub Sportowy

Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

100 000 zł

55

152/2018/1

Międzyszkolny Klub Sportowy

Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatek (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

19 500 zł

56

163/2018/1

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach systemu sportu młodzieżowego w 2018 (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

19 000 zł

57

164/2018/1

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach systemu sportu młodzieżowego w 2018 (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

9 500 zł

58

166/2018/1

Olimpia Osowa

Od Smyka do Olimpijczyka – szkolenie drużyn unihokeja w klubie Olimpia Osowa w roku 2018 (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

38 000 zł

 

suma:

 

1 663 000 zł

 

Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 2 dotyczącego – „Realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych Systemu Sportu Młodzieżowego”

 

l.p.

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

 

Proponowana kwota dotacji

1

1/2018/1

Gdański AUTO-MOTO-KLUB

Program szkolenia sportowego i starty w zawodach o mistrzostwa stref, Pucharu Polski i o mistrzostwo Polski (w okresie 10.02.2018– 15.11.2018)

13 000 zł

2

6/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy JASIENIAK

Szkolenie siatkarskie dzieci w uczniowskim klubie sportowym Jasieniak (w okresie 01.02.2018– 30.12.2018)

8 000 zł

3

11/2018/1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER

Synchro Skating Project (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

18 000 zł

4

64/2018/1

Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk

Zostań Smoczym Mistrzem – kompleksowe szkolenie sportowe i starty w r 2018 osad smoczych łodzi MMKS Gdańsk – klubowych Mistrzów Europy i Polski Juniorów (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

5 000 zł

5

79/2018/1

Morski Robotniczy Klub Sportowy

Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczych łodzi MRKS Gdańsk (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

5 000 zł

6

90/2018/1

Klub Sportowy Przygoda

Szkolenie zawodników w drużynowym sporcie wodnym smoczych łodzi . Zakup sprzętu szkoleniowego . Udział w MP smoczych łodzi (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

5 000 zł

7

117/2018/1

Gdański Klub Żużlowy

Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej – GKŻ Wybrzeże (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

50 000 zł

 

 

 

suma:

 

104 000 zł

 

Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 3 dotyczącego - "Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2018”.

 

l.p.

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

 

Proponowana kwota dotacji

1

2/2018/1

Gdański AUTO-MOTO-KLUB

Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski /09.06.2018 – 10.06.2018/

28 000 zł

2

7/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak

IX Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców Logitus Cup 2018 /24.03.2018 – 25.03.2018/

4 000 zł

3

13/2018/1

UKS Dwójka Morena

XXVII Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu /02.06.2018 – 02.06.2018/

5 000 zł

4

31/2018/1

Klub Sportowy AZS AWFiS

XIV Turniej Tenisa Stołowego, Dzieci Andrzejowi Grubbie 17.06.2018

6 000 zł

5

38/2018/1

Biało-Zielone Ladies Gdańsk

Organizacja turnieju mistrzostw Polski kobiet Rugby 7 /01.03.2018 – 30.06.2018/

8 000 zł

6

56/2018/1

Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Regaty Nord Cup 2018 /29.06.2018 – 08.07.2018/

36 500 zł

7

57/2018/1

Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Gdański Test Coopera 2018 – trzecia edycja /01.04.2018 – 30.06.2018/

29 000 zł

8

58/2018/1

Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Duathlon Gdańsk 2018  /03.2018 – 04.2018/

9 000 zł

9

70/2018/1

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku

Organizacja akademickich mistrzostw Polski w piłce nożnej /03.06.2018 – 13.06.2018/

4 000 zł

10

71/2018/1

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku

Organizacja akademickich mistrzostw Polski w tenisie stołowym /01.03.2018 – 30.03.2018/

4 000 zł

11

80/2018/1

Morski Robotniczy Klub Sportowy

XVI Regaty Smoczych Łodzi Dni Gdańska  /01.05.2018 – 26.05.2018/

3 000 zł

12

92/2018/1

Klub Sportowy SAKO

Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły /01.06.2018 – 03.06.2018/

35 000 zł

13

100/2018/1

Klub Lekkoatletyczny LECHIA

46. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska /15.03.2018 – 15.07.2018/

15 000 zł

14

101/2018/1

Miejski Klub Sportowy ATLETA

XXIII Międzynarodowy memoriał im. W. Malaka w Podnoszeniu Ciężarów /23.06.2018/

10 000 zł

15

106/2018/1

Rugby Club Lechia

Finały Mistrzostw Polski Juniorów /01.05.2018 – 30.06.2018/

8 000 zł

16

116/2018/1

Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże

Organizacja dwóch turniejów półfinałowych Indywidualnych mistrzostw świata na żużlu w klasie 250 ccm /15.06.2018 – 15.07.2018/

15 000 zł

17

122/2018/1

Gdański Klub Żeglarski

Regaty o Trójząb Neptuna 2018 /12.05.2018 –  13.05.2018/

10 000 zł

18

125/2018/1

Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego

Pokrycie kosztów organizacji zawodów: debiuty i mistrzostwa Polski w fitness FIT-KID & FITNESS Aerobic na licencji federacji WFF /07.04.2018 – 08.04.2018/

26 000 zł

19

131/2018/1

Fundacja Gdańska Szkoła Floretu

XXI Turniej O Trójząb Neptuna – Puchar Polski seniorek we florecie kobiet /12.05.2018 – 12.05.2018/

5 000 zł

20

138/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy Żabianka

Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie – zawody pływackie /12.05.2018 – 12.05.2018/

8 000 zł

21

141/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy ATENA

XII Turniej O Puchar Rajców Gdańskich /01.02.2018 – 01.04.2018/

5 000 zł

22

153/2018/1

Międzyszkolny Klub Sportowy

Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna – III edycja /01.03.2018 – 21.04.2018/

7 000 zł

23

158/2018/1

Gdański Klub Sportowy STOCZNIOWIEC

III Międzynarodowy Turniej Mini-Hokeja na lodzie Olivia Cup /14.04.2018 – 15.04.2018/

7 000 zł

 

suma:

 

287 500 zł

  

 

Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 4 dotyczącego - "Realizacja programu: Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.

 

 

 

l.p

 

 

Nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

 

Proponowana kwota dotacji

 

 

 

 

1

 

32/2018/1

 

 

AZS AWFiS Klub Sportowy

 

 

Nadzieje olimpijskie Dominik Buksak 49er, Kinga Łoboda 49er FX, Tytus Butowski Laser /01.01.2018 – 30.11.2018/

6 500 zł

 

 

 

 

2

35/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników Sekcji LA KS AZS AWFiS Gdańsk – Cyprian Mrzygłód, Karolina Urban, Aleksandra Grubba /01.02.2018 – 30.11.2018/

19 500 zł

 

 

 

 

3

36/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Skok do Tokio 2020! Przygotowanie gimnastyków do igrzysk olimpijskich 2020 /01.03.2018 – 30.11.2018/

6 500 zł

 

 

4

121/2018/1

Gdański Klub Żeglarski

Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie /15.02.2018 – 30.11.2018/

6 500 zł

 

 

5

154/2018/1

Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk

Droga do Tokio! Przygotowanie gimnastyków do igrzysk olimpijskich 2020 /01.01.2018 – 30.11.2018/

6 500 zł

 

suma:

 

45 500 zł

  

 

Wykaz ofert nieobjętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 1 dotyczącego – „Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemu Sportu Młodzieżowego”

 

l.p.

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

 

1

17/2018/1

Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk

Młode Lwy szkolą Młodych Koszykarzy (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

2

25/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Szkolenie zawodników w Rugby 7 (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

3

47/2018/1

DE LA SALLE Uczniowski Klub Sportowy

Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

4

50/2018/1

DE LA SALLE Uczniowski Klub Sportowy

Strzelectwo śrutowe szansa na zaspokojenie sportowych ambicji dzieci i młodzieży (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

5

52/2018/1

SZTORM

Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

 

 

Niska ocena merytoryczna oferty

6

53/2018/1

OLIMPIC GDAŃSK Sportowe Piłkarskie Stowarzyszenie

Szkolenie sportowe dzieci młodzieży w piłce nożnej (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

 

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

7

59/2018/1

MEDUZA Klub Sportowy

Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

 

Błąd oferty – dofinansowanie trenera powyżej 60%

8

63/2018/1

Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy

Lekka atletyka nie jest wcale taka lekka 2018 – Wsparcie programów szkolenia sportowego zawodników sekcji lekkiej atletyki – sprinty, skoki, rzuty, biegi długie MMKS Gdańsk (w okresie do 30.11.2018)

 

 

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

9

65/2018/1

HANZA Gdański Klub Koszykówki

Koszykówka najlepszą formą oddziaływania na psychofizyczny rozwój młodzieży (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

10

69/2018/1

GEDANENSIS Uczniowski Klub Sportowy

Szkolenie dzieci i młodzieży Szachy łączą, uczą, wychowują (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

11

74/2018/1

Gdańska Akademia Piłkarska SPARTA sp. Z o.o.

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (w okresie 01.01.2018– 30.12.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

12

87/2018/1

Akademia Piłkarska Gdańsk

Szkolenie piłkarskie zawodników Akademii Piłkarskiej Gdańsk w roku 2018 (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

13

95/2018/1

Akademia Futbolu MORZE

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

14

96/2018/1

Stowarzyszenie sportowe BIAŁO-ZIELONE

Klub sportowy Biało-Zielone (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

 

Błąd formalny - brak wypisu

15

99/2018/1

Klub Lekkoatletyczny LECHIA

Gdańska Akademia Tyczki – projekt wieloletni szkolenia przygotowującego do rywalizacji w systemie sportu młodzieży 2018  (w okresie 25.02.2018– 30.11.2018)

Projekt oferty dotyczy zawodników różnych klubów oprócz KL Lechia

16

103/2018/1

Miejski Klub Sportowy ATLETA

Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

 

Błąd oferty – dofinansowanie trenera powyżej 60%

17

111/2018/1

Gdański Klub Sportowy KORSARZ

Szkolenie dzieci w koszykówce  (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

18

114/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy CONRAD

Rozwijanie pasji i umiejętności piłkarskich (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

19

115/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

20

124/2018/1

Stoczniowy Klub Sportowy POLONIA

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

21

126/2018/1

Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy Pokolenia Lechii Gdańsk

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

 

 

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

22

127/2018/1

Gdański Klub Kick-Boxingu DUET

Kick-Boxing – sport i rekreacja – program szkolenia sportowego (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

23

128/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy Wybrzeże

Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

24

129/2018/1

Klub Sztuk Walki Neptun

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

 

 

Błąd formalny - oferta niepodpisana

25

132/2018/1

Fundacja Gdańska Szkoła Floretu

Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce (w okresie 01.01.2018– 30.12.2018)

Błąd oferty – dofinansowanie trenera powyżej 60%

26

135/2018/1

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego sekcja hokeja na lodzie (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

27

148/2018/1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Klub Sportowy EX SIEDLCE

Prowadzenie zajęć piłkarskich w APEX Siedlce Gdańsk dla dzieci roczników 2005-2012 (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

 

 

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

28

151/2018/1

Międzyszkolny Klub Sportowy

Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyczek (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna,  oferta pokrywa się z ofertą nr 150/2018/1

29

156/2018/1

Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa

Szkółka piłkarska Olimpii Osowa (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

30

160/2018/1

Klub Sportowy GREEN CLUB Gdańsk

Sport dzieci do lat 16 w roku 2017 (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

 

Błąd formalny - brak aktualnego wypisu

 

 

Wykaz ofert nieobjętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 2 dotyczącego – „Realizacja programów szkolenia sportowego nie objętych Systemu Sportu Młodzieżowego”

 

l.p.

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

1

4/2018/1

Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy

Warsztaty wrotkarskie (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

Błąd formalny – statut podpisany tylko na jednej stronie, Błąd oferty – dofinansowanie trenera powyżej 60%

2

37/2018/1

Biało-Zielone Ladies Gdańsk

Szkolenie seniorskiej drużyny kobiet rugby 7 i uczestnictwo w turniejach rugby 7 (w okresie 01.01.2018– 30.11.2018)

Niska ocena merytoryczna oferty, szkolenie seniorów

3

83/2018/1

Akademia ruchu i zdrowia SAKURA

AIKIDO – ciekawa forma rekreacji ruchowej i prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gdańsku (w okresie 02.01.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

4

108/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu OLIMPIJCZYK

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Fit Kid (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

 

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

5

145/2018/1

Klub Sportowy Hokeja Podwodnego Bałtyckie Foki

Młode Foki – Bałtyckie Foki U19 – udział w imprezach sportowych (w okresie 01.04.2018– 31.10.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

6

146/2018/1

Klub Sportowy Hokeja Podwodnego Bałtyckie Foki

Bałtyckie Foki – obrona tytułu MP w Hokeju Podwodnym (w okresie 01.04.2018– 30.11.2018)

 

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

7

149/2018/1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Ex Siedlce

Program szkolenia piłkarskiego dzieci roczników 2007-2012 w AP EX Siedlce Gdańsk (w okresie 01.03.2018– 30.11.2018)

 

 

 

Błąd oferty – oferta na zadanie nr 1

8

168/2018/1

JAGUAR

Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 1999-2014 (w okresie 01.02.2018– 30.11.2018)

 

Błąd oferty – oferta na zadanie nr 1

 

Wykaz ofert nieobjętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 3 dotyczącego - "Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2018”.

 

l.p.

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

1

5/2018/1

Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy

II Wiosenny Półmaraton Wrotkarski o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska  /01.03.2018 – 30.06.2018/

Błąd formalny – statut podpisany tylko na jednej stronie

2

9/2018/1

Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

Otwarte Mistrzostwa Gdańska w brydżu sportowym /01.02.2018 – 30.06.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

3

29/2018/1

Klub Sportowy AZS AWFiS

Organizacja regat żeglarskich XXIII o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska /01.06.2018 – 03.06.2018 lub 08.06.2018 – 10.08.2018//

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

4

30/2018/1

Klub Sportowy AZS AWFiS

Organizacja wyścigu kolarskiego i cross-duathlonu AWFiS Duathlon&Maraton MTB Gdańsk 25.03.2018

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

5

40/2018/1

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej WYBRZEŻE

Organizacja zawodów sportowych na szczeblu centralnym z udziałem zespołów piłki ręcznej SPR Wybrzeże Gdańsk  /01.02.2018 – 30.06.2018/

Błąd oferty – udział w rozgrywkach ligowych

6

41/2018/1

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej WYBRZEŻE

Organizacja zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim z udziałem zespołów juniorskich piłki ręcznej SPR Wybrzeże Gdańsk  /10.01.2018 – 25.06.2018/

Błąd oferty – udział w rozgrywkach ligowych

7

55/2018/1

Trefl Gdańsk

Udział drużyny Trefl Gdańsk w rozgrywkach ligowych Plus Ligi o tytuł mistrza Polski w sezonie ligowym 2017/18  /01.01.2018 – 30.06.2018/

Błąd oferty – udział w rozgrywkach ligowych

8

67/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy BURSZTYN

Mistrzostwa Gdańska w badmintonie  /27.05.2018 – 27.05.2018/

Niska ocena merytoryczna oferty, brak środków finansowych

9

81/2018/1

Morski Robotniczy Klub Sportowy

X Regaty Smoczych Łodzi z okazji Dni Morza  /01.05.2018 – 24.05.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

10

82/2018/1

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Międzynarodowy Samochodowy Puchar Polski 15 Rajd Gdańsk Baltic Cup 2018

Projekt objęty ofertą promocyjną (podwójne finansowanie)

11

85/2018/1

Ognisko T.K.K.F Chełm Spółdzielczy

Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2018 r, tj. do 30 czerwca 2018 r.

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

12

93/2018/1

Klub Sportowy SAKO

Organizacja meczu bokserskiego Polska-Litwa /01.03.2018 – 03.03.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

13

97/2018/1

Stowarzyszenie Sportowe Biało-Zielone

Gdański Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – Dziewczyny grają fair /01.03.2018 – 30.11.2018/

Błąd formalny – brak wypisu

14

102/2018/1

Miejski Klub Sportowy ATLETA

XIII Międzynarodowy Turniej Młode Talenty /14.04.2018 – 14.04.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

15

105/2018/1

Rugby Club Lechia

Wyjazd na młodzieżowy turniej klubów partnerskich Southend on Sea Anglia  /01.04.2018 – 30.05.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

16

107/2018/1

Rugby Club Lechia Gdańsk

Udział drużyny Lechia Gdańsk w turnieju miast partnerskich w Odessie  /01.03.2018 – 15.04.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

17

110/2018/1

Gdański Klub Sportowy KORSARZ

XV Jubileuszowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców /08.06.2018 – 10.06.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

18

119/2018/1

Klub Wysokogórski Trójmiasto

Przypływ Mocy – Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Boulderingu oraz rywalizacja w kategorii OPEN /01.03.2018 – 13.06.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

19

130/2018/1

Fundacja Gdańska Szkoła Floretu

Memoriał Romualda Piaseckiego – Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców /06.01.2018/

Zadanie niemożliwe do zrealizowania (termin 6 stycznia)

20

142/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy ATENA

IX Turniej Otwarte Mistrzostwa Gdańska we Florecie /01.04.2018 – 01.06.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

21

143/2018/1

Uczniowski Klub Sportowy ATENA

XV Turniej Kuźnia Gdańska /20.04.2018 – 30.06.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

22

147/2018/1

Klub Sportowy Hokeja Podwodnego Bałtyckie Foki

Gorączka Sobotniej Nocy – Turniej Hokeja Podwodnego Gdańsk 2018 /15.01.2018 – 20.04.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

23

155/2018/1

Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa

Bieg Przełajowy Osowa 2018 – 16.06.2018

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

24

157/2018/1

Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa

Puchar Pomorza Nordic Walking – Gdańsk /15.03.2018 – 15.06.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

25

159/2018/1

Gdański Klub Sportowy STOCZNIOWIEC

Finał ogólnopolskich zawodów rankingowych w short tracku w Gdańsku w dniach 10-11 marca 2018 z cyklu imprez : I Ty zostaniesz mistrzem  /10.03.2018 – 11.03.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

26

161/2018/1

Klub Sportowy Green Club Gdańsk

Organizacja zawodów sportowych I-VI 2018 01.01.2018 – 30.06.2018/

Błąd formalny - brak aktualnego wypisu

27

165/2018/1

Olimpia Osowa

Puchar Polski Dzieci  - 09.06.2018

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

 

 

Wykaz ofert nieobjętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 4 dotyczącego - "Realizacja programu: Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.

 

 

 

l.p

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

 

 

1

10/2018/1

Iceskater Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Gdańskie Łyżwy na Olimpiadzie /01.03.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna. Projekt szkoleniowy, brak środków finansowych

 

 

 

2

33/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Wiosłami do Tokio - Sylwia Zimnicka /01.02.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

 

 

3

34/2018/1

AZS AWFiS Klub Sportowy

Szermierze w Tokio: Michał Janda, Piotr Janda, Piotr Borowiec, Mikołaj Rudnicki, Aleksandra Jeglińska /01.03.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

 

 

4

51/2018/1

DE LA SALLE Uczniowski Klub Sportowy

Z trapem na igrzyska /01.03.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

 

 

5

84/2018/1

Ognisko T.K.K.F Chełm Spółdzielczy

Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie /01.01.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, projekt szkoleniowy, brak środków finansowych

 

 

6

120/2018/1

Klub Wysokogórski Trójmiasto

Wspinaczka na Igrzyskach Olimpijskich – program szkoleniowy z zakresu boulderingu dla dzieci i młodzieży /05.03.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, projekt szkoleniowy, brak środków finansowych

 

 

7

139/2018/1

Żabianka Gdańsk Uczniowski Klub Sportowy

Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie /02.01.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

 

 

 

8

144/2018/1

Atena Uczniowski Klub Sportowy

Organizacja obozu w Szklarskiej Porębie /01.07.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, projekt szkoleniowy, brak środków finansowych

 

 

9

 

162/2018/1

Pomorski Klub Orientacji Harpagan

Wspieramy biathlonowe talenty w 2018 r /02.01.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, projekt szkoleniowy, brak środków finansowych

 

 

10

167/2018/1

Olimpia Osowa

TOP Talent 10 – rozwój talentów w klubie Olimpia Osowa Gdańsk /01.02.2018 – 30.11.2018/

Niska ocena merytoryczna, brak środków finansowych

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram zadania (34.5 KB)
Kosztorys zadania (45 KB)
Oświadczenie VAT (26.5 KB)
Sprawozdanie z realizacji zadania (86 KB)