PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sportowe Twarze Gdańska

Sportowe Twarze Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Sportowe Twarze Gdańska to projekt społeczno-promocyjny skierowany do sportowców osiągających najlepsze wyniki na arenach europejskich i światowych.

Oferty promocyjne mogą składać zawodnicy zrzeszeni w gdańskich klubach sportowych. Oferty, wraz z wykazem osiągnięć sportowych, działalności prospołecznej i propozycji promocji marki Gdańsk, należy składać do 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców.

Zawodnicy z klubów, które mają podpisaną umowę promocyjną z Gminą Miasta Gdańska, nie mogą być beneficjentami tego projektu.

Z informacjami o konkursie można zapoznać się w siedzibie organizatora konkursu, w Biurze Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12 (IV piętro, pokój 418, tel. 58 323-64-18).

Iwona KarwowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Iwona Karwowska - najnowsze