Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sportowe Twarze Gdańska

A
A

Sportowe Twarze Gdańska to projekt społeczno-promocyjny skierowany do sportowców osiągających najlepsze wyniki na arenach europejskich i światowych.

Oferty promocyjne mogą składać zawodnicy zrzeszeni w gdańskich klubach sportowych. Oferty, wraz z wykazem osiągnięć sportowych, działalności prospołecznej i propozycji promocji marki Gdańsk, należy składać do 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców.

Zawodnicy z klubów, które mają podpisaną umowę promocyjną z Gminą Miasta Gdańska, nie mogą być beneficjentami tego projektu.

Z informacjami o konkursie można zapoznać się w siedzibie organizatora konkursu, w Biurze Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12 (IV piętro, pokój 418, tel. 58 323-64-18).

Iwona Karwowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Sportu
Referat Sportu