PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

Ogłoszenie wyników otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 782/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt 14 Zarządzenia Nr 782/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja  2016 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 29 lipca 2016 r. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 14, będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Wyniki konkursu (22.04 KB)
Dokumenty jakie należy złożyć (11.6 KB)
Oświadczenie VAT (12.11 KB)
Druk zaktualizowanego harmonogramu zadania (12.88 KB)
Druk zaktualizowanego kosztorysu zadania (13.97 KB)
Sprawozdanie z realizacji działania (23.25 KB)


Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze