PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2016 roku

A
A

Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2016 roku dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendium składają kluby i stowarzyszenia sportowe zrzeszające osobę fizyczną i mające siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Z osobami, którym zostaną przyznane stypendia, zostaną podpisane umowy.

Szczegółowe informacje dot. ww. stypendiów zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały.

Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr LVIII/1424/14 Rady Miasta Gdańska z dn. 30.10.2014 r., zmieniająca Uchwałę Nr V/29/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.12.2010 r.

Wnioski wraz z kserokopią dowodu osobistego można składać do dnia 01.02.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców.

Wniosek (17.94 KB)
Regulamin (19.39 KB)