PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

Ogłoszenie II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza II otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania:

1) realizacja programów szkolenia sportowego,

2) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację w/w zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 87 000 zł.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  31 października 2016 roku w siedzibie ogłaszającego II uzupełniający konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14,15,16 i 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym uzupełniającym konkursie ofert (17.56 KB)
Szczegółowe warunki konkursu uzupełniającego (22.33 KB)
Wzór oferty (110 KB)
Wzór umowy (134.9 KB)
Sprawozdanie z realizacji działania (84.5 KB)
Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze