PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowa kadencja Gdańskiej Rady Sportu

W dniu 2 grudnia br. rozpoczęła nową, czteroletnią kadencję Gdańska Rada Sportu, będąca organem doradczym Prezydenta Miasta Gdańska.

A
A

W dniu 2 grudnia br. rozpoczęła nową, czteroletnią kadencję Gdańska Rada Sportu, będąca organem doradczym Prezydenta Miasta Gdańska.

Nominacje z rąk prezydenta Pawła Adamowicza odebrało dziesięciu członków Gdańskiej Rady Sportu: Wojciech Przybylski, Kazimierz Kochanowicz, Leszek Blanik, Ryszard Sobczak, Dariusz Michalczewski, Mateusz Kusznierewicz, Tomasz Tomiak, Maciej Turnowiecki, Maciej Polny, Andrzej Kowalczys.

Na pierwszym posiedzeniu Rady jej członkowie wybrali przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Przewodniczącym został prof. Wojciech Przybylski, który pełnił tę funkcję w latach 2007-2010, jego zastępcą został Leszek Blanik, a sekretarzem Ryszard Sobczak.

Gdańska Rada Sportu opiniuje strategię Miasta Gdańska dotyczącą sportu i kultury fizycznej, plany budżetowe gminy dotyczące finansowania i rozwoju sportu, uchwały podejmowane przez Radę Miasta Gdańska dotyczące sportu i kultury fizycznej, plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez miasto oraz zlecanych organizacjom pozarządowym.
Rada współpracuje z Komisją Kultury i Sportu Rady Miasta Gdańska.

Dobrosław Mańkowski