PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji klubom AZS AWFiS, Sonkei Klub Karate i Rekreacji oraz Auto Moto Klubowi

Informacja o przyznaniu dotacji klubom AZS AWFiS, Sonkei Klub Karate i Rekreacji oraz Auto Moto Klubowi
Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska zostały udzielone dotacje na realizację zadań publicznych – zakup sprzętu sportowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska zostały udzielone dotacje na realizację zadań publicznych – zakup sprzętu sportowego, w wysokości:

  • 4750 zł dla Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk (sekcja lekkoatletyczna)
  • 6180 zł dla Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk (sekcja pływacka)
  • 7770 zł dla Sonkei Klubu Karate i Rekreacji
  • 10 000 zł dla Gdańskiego Auto Moto Klubu

W związku z powyższym, zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a Klubem Sportowym AZS AWFiS Gdańsk, Sonkei Klubem Karate i Rekreacji oraz Gdańskim Auto Moto Klubem na realizację w/w zadań.

Ilona Kmiecikwww.gdansk.pl
Ilona Kmiecik - najnowsze