PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIVIA 17

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w wys. 7882 zł na zadanie publiczne pt. „Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie Olivia Cup 2016” realizowane przez  Uczniowski Klub Sportowy OLIVIA 17.

W związku z powyższym zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Gdańska i Uczniowskim Klubem Sportowym OLIVIA 17 na realizację w/w zadania.