PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji dla Klubu Sportowego AZS AWFiS oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja  w wys. 19 000 zł dla Klubu Sportowego AZS AWFiS w Gdańsku i w wys. 20 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” na realizację zadania publicznego pt. „Rowingcamp - jesienne warsztaty wioślarskie”.

W związku z powyższym, zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a Klubem Sportowym AZS AWFiS w Gdańsku oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Szóstka” na realizację w/w zadania.

Lucyna Szaraniec (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Sportu
Referat Sportu