PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla Klubu Sportowego AZS AWFiS oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”

Informacja o przyznaniu dotacji dla Klubu Sportowego AZS AWFiS oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja  w wys. 19 000 zł dla Klubu Sportowego AZS AWFiS w Gdańsku i w wys. 20 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” na realizację zadania publicznego pt. „Rowingcamp - jesienne warsztaty wioślarskie”.

W związku z powyższym, zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a Klubem Sportowym AZS AWFiS w Gdańsku oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Szóstka” na realizację w/w zadania.

Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze