PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1. Klubowi Sportowemu AZS AWFiS – „Wsparcie procesu szkolenia zawodników poprzez zakup sprzętu sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 20 000 zł,

2. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu - „Sprzęt dla najmłodszych gimnastyków”, przydzielona dotacja w wys. 15 000 zł,  

3. Morskiemu Robotniczemu Klubowi Sportowemu – „Szkolenie sportowe zawodników MRKS Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 15 000 zł,

4. Gdańskiemu Klubowi Sportowemu Stoczniowiec - „Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 10 000 zł,

5. Sportowej Politechnice - „Zakup sprzętu sportowego dla koszykarek i koszykarzy Sportowej Politechniki”, przydzielona dotacja w wys. 10 000 zł,

6. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Atena - „Zakup sprzętu szermierczego za nagrodę z Gali Sportu Młodzieżowego”, przydzielona dotacja w wys. 10 000 zł, 

7. Gdańskiemu Klubowi Taekwon-do - „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Gdańskiego Klubu Taekwon-do”, przydzielona dotacja w wys. 10 000 zł, 

8. Gdańskiemu Klubowi Żeglarskiemu - „Sprzęt dla zawodników GKŻ”, przydzielona dotacja w wys. 8000 zł,

9. Rugby Club Lechia - „Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club Lechia Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

10. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka Morena - „Zakup treningowego sprzętu sportowego dla zawodników UKS Dwójka Morena Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

11. Młodzieżowemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu - „Zakup sprzętu dla zawodników MMKS”, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

12. Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Wybrzeże - „Zakup kompletów meczowych dla juniorów  SPR Wybrzeże Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł,

13. Klubowi Sportowemu Olimpia Osowa - „Zakup sprzętu sportowego dla grup młodzieżowych klubu Olimpia Osowa Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł,

14. Stowarzyszeniu Nasza Gedania - „Zakup sprzętu sportowego dla grup piłki siatkowej dziewcząt”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł.

W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk, a w/w podmiotami na realizację zadań publicznych.

Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze