PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego

Informacja o przyznaniu dotacji dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w łącznej wysokości 25 000 zł na dwa zadania publiczne pt. „Zakup sprzętu do zabezpieczenia zajęć żeglarskich” oraz „Młodzieżowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski”.

W/w zadania publiczne będą realizowane przez Gdański Klub Żeglarski. W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a Gdańskim Klubem Żeglarskim na realizację w/w zadań.

Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze