PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w łącznej wysokości 25 000 zł na dwa zadania publiczne pt. „Zakup sprzętu do zabezpieczenia zajęć żeglarskich” oraz „Młodzieżowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski”.

W/w zadania publiczne będą realizowane przez Gdański Klub Żeglarski. W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a Gdańskim Klubem Żeglarskim na realizację w/w zadań.

Lucyna Szaraniec (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Sportu
Referat Sportu