PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1) Stowarzyszeniu Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże – „Przygotowanie Darii Pogorzelec do igrzysk olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz judoków SGKS Wybrzeże do sezonu startowego 2016”, przydzielona dotacja w wys. 12 700 zł,

2) Fundacji Sport Pasja - „Program szkolenia sportowego dla KS Portowiec Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 4500 zł,  

3) Klubowi Sportowemu Sako - ”Kinga Siwa Rio de Janerio 2016”,  przydzielona dotacja w wys. 10 000 zł,

4) Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Vamos Gdańsk - „Organizacja i udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu”, przydzielona dotacja w wys. 20 000 zł.

W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk, a w/w podmiotami na realizację zadań publicznych.