PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w wys. 3360 zł na zadanie publiczne pt. „Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w IX Międzynarodowym Turnieju Taekwon-do MAZOVIA MASTERS CUP”  realizowane przez  Gdański Klub Taekwon-do. W związku z powyższym zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Gdańska a Gdańskim Klubem Taekwon-do na realizację w/w zadania.